0 items
Selecteer een pagina
Woman Connected
12/03/2020
Op 10 en 11 vierden 1.000 vrouwen 100 jaar vrouwenkiesrecht in de grote zaal van Theater Rotterdam met de Stille Heldinnen Disco XL. De thema’s van de voorstelling zijn onder andere: eenzaamheid, problemen bij opvoeding, huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing, verslaving, prostitutie, het doorbreken van taboes en het overwinnen van trauma’s. Thema’s geïnspireerd op het leven van de spelers. Los van de culturele achtergrond, het land van herkomst, de leeftijd en het opleidingsniveau van onze vrouwen komen we er dankzij onze werkwijze achter dat de positie van de vrouw in Nederland helemaal niet zo geëmancipeerd is zoals we soms denken.

Meer nieuws